สภากาชาดไทยเผยพบผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยเรียนเมืองตรังเพิ่มสูงขึ้น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า  ได้นำคณะสำนักงานอาสากาชาด เดินทางมาเยี่ยมและมอบถุงของขวัญ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ในจังหวัดตรัง  ตามโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตผู้ติดเชื้อเอดส์  เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ และเพื่อสร้างเครือข่ายในการให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ติดต่อดูแลซึ่งกันและกัน  รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อเอดส์  ตลอดจนให้การอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์  โดยมี นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  และ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  พร้อมคณะให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์กิตติคุณฯกล่าวอีกว่า  โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้นเป็นปีที่ 2 ด้วยเหตุผลว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเอดส์เข้าถึงยาได้มากขึ้น และมีอายุยืนยาวขึ้น  ดังนั้น ทางสำนักงานอาสากาชาด จึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแนะแนวและฝึกอาชีพ  เพื่อให้ผู้ป่วยมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้  ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มคนทำงาน มีปริมาณลดลง  แต่กลับพบผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยเรียน สูงมากขึ้น  เพราะกลุ่มวัยรุ่น มีความประมาทและความเสี่ยง ในเรื่องมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน  ตลอดจนยังมีพฤติกรรมมีคู่นอนหลายคน

ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์โรคเอดส์ในจังหวัดตรัง  ตั้งแต่ปี 2553 ถึงเดือนเม.ย.2555 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 4,428 ราย แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 3,076 ราย และเพศหญิง จำนวน 1,352 ราย  โดยในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 1,686 ราย  ส่วนช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 30-34 ปี รองลงมา คือ อายุ 25-29 ปี  นอกจากนั้น ผู้ป่วยโรคเอดส์ส่วนใหญ่ในจ.ตรัง จะเป็นกลุ่มอาชีพรับจ้าง  รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพทำสวน และกลุ่มอาชีพประมง  ขณะที่อำเภอที่มีผู้ป่วยโรคเอดส์มากที่สุด คือ อ.กันตัง

ที่มา : http://bit.ly/Krn0AB

Advertisements

About naelkung

PR Consulting, Media Monitoring, Catering, Marketing, Gadgets, Traveling, / Touch me !!!! U will know all about me...

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s