รามคำแหงโพล เผย ปปช.ส่วนใหญ่เห็นว่าการแจกแท็บเล็ตจะมีผลต่อการเขียน และสะกดคำของนักเรียน ป. 1

ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือรามคำแหงโพล (RU POLL) สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากประชาชนจำนวน 5,800 คน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2555 ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือค่าเฉลี่ย 3.19 จากคะแนนเต็ม 5 เห็นว่าการใช้แท็บเล็ตจะมีผลเสียต่อการเขียน-การสะกดคำของนักเรียนชั้น ป.1

ขณะที่ 3.01 เห็นว่า นายกรัฐมนตรีบริหารงานด้วยการเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวก 2.75 เชื่อว่า ครูสามารถถ่ายทอดการใช้งานเครื่องแท็บเล็ตแก่นักเรียนได้อย่างดี 2.70 เห็นว่า คุณภาพเครื่องแท็บเล็ตของบริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ เชื่อถือได้มาก 2.63 เห็นว่า การแจกแท็บเล็ตแก่นักเรียน ชั้นป.1 มีความเหมาะสม และ 2.61 เห็นว่า การแจกแท็บเล็ตแก่นักเรียน ชั้น ป. 1 จะช่วยให้เกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

ที่มา : http://bit.ly/MqLoBW

Advertisements

About naelkung

PR Consulting, Media Monitoring, Catering, Marketing, Gadgets, Traveling, / Touch me !!!! U will know all about me...

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s