รมว.สธ.เผย เตรียมวัคซีนฉีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไข้กาฬหลังแอ่น ให้ชาวไทยมุลสิม ที่จะเดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2555 ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวม 21,000 โดสฟรี และให้ รพ. 5 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดคลินิกฮัจญ์เช็กสุขภาพก่อนเดินทางฟรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.

วันที่ 28 พ.ค. ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมชัย  นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมโครงการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รับมือภัยพิบัติ และเปิดประชุมสาธารณสุขสานใจ หยุดยั้งภัยสังคม และพบปะรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

นายวิทยา กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมวัคซีนให้บริการฟรีแก่พี่น้องไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2555 จำนวนประมาณ 13,000 คน โดยเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Influenza) และวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis) ตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนด รวมจำนวน 21,000 โดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้ไปแสวงบุญป่วยจาก 2 โรคดังกล่าว

เนื่องจากผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในแต่ละปีมีจำนวนมากประมาณ 3 ล้านคน มาจากหลายเชื้อชาติ ทุกภูมิภาคของโลก และจะต้องอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมาก เป็นเวลานานในสถานที่จำกัด โรคจึงมีโอกาสระบาดขึ้นได้โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ประการสำคัญ ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้เพิ่มการจัดบริการดูแลสุขภาพพี่น้องชาวไทยมุสลิมก่อนเดินทางเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากผู้เดินทางส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและวัยกลางคนขึ้นไป

โดยให้โรงพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดคลินิกฮัจญ์ เป็นคลินิกพิเศษตรวจสุขภาพผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ โดยจะตรวจคัดกรองค้นหาโรคประจำตัว ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ หากพบมีปัญหาด้านสุขภาพจะรีบให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และแนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อจะให้มีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางไปประกอบพิธี ผู้แสวงบุญสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพได้ที่ สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน

ทั้งนี้ ในกลุ่มของชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญแต่ละปีที่ผ่านมา 2 ใน 3 หรือร้อยละ 70 อยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยทุกๆ ปีกระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งทีมแพทย์ พยาบาลไทย ไปดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญที่นครเมกกะจนเสร็จสิ้นพิธี

ในปี 2554 มีผู้มารับบริการ ที่หน่วยแพทย์ไทย 18,141 คน เฉลี่ยวันละ 546 คน โรคที่พบมากสุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด 72% รองลงมาคือปวดเมื่อย 10% โรคผิวหนัง 2% มีผู้ป่วยต้องนอนพักรักษา 242 ราย มากที่สุดเป็นโรคหอบหืด 23%  เหนื่อยอ่อนเพลียจากการเดินทาง 21% โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ปอดบวมและหลอดลมอักเสบ 10% มีผู้เสียชีวิต 13 ราย
ส่วนใหญ่เสียชีวิตแบบเฉียบพลันจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่สามารถตรวจค้นหาความผิดปกติได้ก่อนเดินทาง รวมถึงมีการติดตามดูแลสุขภาพเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วอย่างต่อเนื่อง.

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/edu/263951

Advertisements

About naelkung

PR Consulting, Media Monitoring, Catering, Marketing, Gadgets, Traveling, / Touch me !!!! U will know all about me...

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s