“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ความกังวลใจ ของ “คนเคยท่วม” โดยสำรวจจากประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ปี 2554) จำนวน 1,011 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10–25 พฤษภาคม 2555 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันท่านได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาท และเงินซ่อมแซม 20,000 บาท จากรัฐบาลหรือไม่
ร้อยละ 74.90 ได้รับแล้ว
ร้อยละ 22.80 ยังไม่ได้รับ
ร้อยละ 02.30 ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
ท่านได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากรัฐบาลเป็นจำนวนเท่าไร
ร้อยละ 72.15 ได้รับเงินช่วยเหลือ 20,000 บาท จากรัฐบาลแล้ว
ร้อยละ 27.85 ได้รับเงินช่วยเหลือ  5,000 บาท จากรัฐบาลแล้ว
ท่านมีความกังวลกับสถานการณ์น้ำท่วมในระดับใด
ร้อยละ 30.96 กังวลใจมากที่สุด
ร้อยละ 30.46 กังวลใจมาก
ร้อยละ 26.71 กังวลใจปานกลาง
ร้อยละ 06.82 กังวลใจน้อย
ร้อยละ 05.04 ไม่กังวลใจเลย
ท่านมีการวางแผนหรือมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมหรือไม่ 
ร้อยละ 69.70 มีการวางแผน
ร้อยละ 30.30 ไม่มีการวางแผน
ท่านมีวิธีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ร้อยละ 60.10 หาที่พักสำรองไว้
ร้อยละ 13.60 ซื้อเรือ
ร้อยละ 10.00 ซ่อมแซมบ้าน เช่น ยกพื้นให้สูงขึ้น
ท่านมีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบป้องกันน้ำท่วมในระดับใด
ร้อยละ 30.63 มากที่สุด
ร้อยละ 29.28 มาก
ร้อยละ 17.12 น้อย
ร้อยละ 18.47 ปานกลาง
ร้อยละ 04.50 น้อยที่สุด
สิ่งที่อยากฝากบอกถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร้อยละ 41.81 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 19.21 ความพร้อมของสถานที่พักพิง/สิ่งอำนวยความสะดวก/ของบริจาค
ร้อยละ 18.98 ควรหามาตรการและวิธีป้องกันในการควบคุมน้ำไม่ให้ท่วมอีกและแก้ไขได้ทันเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม
ร้อยละ 12.66 ขอบคุณการทำงานอย่างหนักของทุกหน่วยงานในช่วงน้ำท่วม
ร้อยละ 6.89 เพิ่มวงเงินชดเชยและต้องมีความโปร่งใสไม่ทุจริต
ร้อยละ 0.45 ระบบสื่อสารความชัดเจนและถูกต้องของข่าวสาร

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s