นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิด“โครงการวัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรับร่วมมือจาก กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งต้องการนำเสนอ “เกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของวัยทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

นายวิทยา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดโรค เพิ่มสุขให้แก่ประชาชนไทยทุกกลุ่ม ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา ในกลุ่มของวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ซึ่งเป็นกำลังหลักของครอบครัวและเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศมีมากเกือบ 40 ล้านคนหรือประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดโครงการดูแลสุขภาพวัยทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เนื่องจากต่อวันวัยทำงานจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงาน 8-9 ชั่วโมง ตลอดอายุจะใช้เวลาทำงานเฉลี่ยประมาณ 53,000 ชั่วโมง ดังนั้น สถานที่ทำงานจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตและสุขภาพคนวัยนี้อย่างมาก หากแรงงานมีสุขภาพดีย่อมส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจสุขภาพแรงงานไทยล่าสุดในปี 2552 พบว่า กว่า 1 ใน 10 ของวัยแรงงาน ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 3 อันดับแรก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 32 รองลงมา โรคเบาหวาน ร้อยละ 21 และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น ภูมิแพ้ร้อยละ 19 และพบว่ากว่า 1 ใน 4 ของการบาดเจ็บเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละ 27 นอกจากนี้ ยังพบปัญหาอื่นๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด ตลอดจนปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการทำงาน เช่น วัตถุหรือสิ่งของบาด ทิ่มแทงอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่สามารถป้องกันได้ทั้งสิ้น

ที่มา : http://www.naewna.com/local/11053

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s