ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วิธีคลายทุกข์ ตาม วิถีชาวพุทธ” โดยสำรวจจากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,172 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2555 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

ท่านทำบุญหรือตักบาตรบ่อยเพียงใดร้อยละ 62.12 เมื่อมีโอกาส
ร้อยละ 12.29 ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ร้อยละ 11.43 ทุกวันพระ
ร้อยละ 09.22 ทุกวัน
ร้อยละ 03.07 ไม่ทำบุญเลย
ร้อยละ 01.88 ทุกวันคล้ายวันเกิด

ท่านทำบุญหรือตักบาตรโดยเฉลี่ย จำนวนกี่ครั้งต่อปี
จำนวนการทำบุญหรือตักบาตร โดยเฉลี่ย 53 ครั้งต่อปี  ต่ำสุด 1 ครั้งต่อปี และ สูงสุด 365 ครั้งต่อปี

ท่านมีค่าใช้จ่ายในการทำบุญหรือตักบาตรโดยเฉลี่ย จำนวนกี่บาทต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญหรือตักบาตร โดยเฉลี่ย 4,400 บาทต่อปี ต่ำสุด 20 บาทต่อปี และ สูงสุด 200,000 บาทต่อปี

 

เมื่อท่านมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกิดความทุกข์ท่านมีการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้หรือไม่ร้อยละ 86.09 ใช้ เพราะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทำให้มีสติและไม่หลงผิด
ร้อยละ 13.91 ไม่ใช้ เพราะ สักพักก็หายเอง

กิจกรรมที่ท่านทำเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจหรือเกิดความทุกข์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ร้อยละ 46.59 ไปทำบุญที่วัด
ร้อยละ 38.39 ไหว้พระ/สวดมนต์
ร้อยละ 27.99 นั่งสมาธิ
ร้อยละ 27.22 ตักบาตร
ร้อยละ 13.57 บริจาคทาน
ร้อยละ 12.37 อ่านหนังสือธรรมะ
ร้อยละ 09.81 ปล่อย/ไถ่ชีวิตสัตว์
ร้อยละ 00.94 นุ่งขาวห่มขาว
ร้อยละ0 0.85 อุปสมบทเป็นพระ
ร้อยละ 03.92 อื่นๆ เช่น อยู่นิ่งๆ ปล่อยวาง

ที่มา : นิดา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s