หมอรามาฯ เผยเด็กไทยมีพัฒนาการโดยรวมล่าช้าในช่วงแรกเกิด-6 ปี โดยเฉพาะภาษาด้อยกว่าต่างชาติเท่าตัว แนะของเล่นดีช่วยพัฒนาสมองเด็กได้ ขณะที่นักออกแบบของเล่น ชี้ไทยขาดของเล่นคุณภาพ

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 55  ที่ทีเคปาร์ค สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดเสวนาเรื่อง “ของเล่นปัจจุบันส่งเสริมการพัฒนาสมองเด็กไทยได้จริงหรือ” โดยมี รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่าเด็กไทยมีพัฒนาโดยรวมล่าช้าในช่วงแรกเกิด – 6 ปี และมีรายงานตัวเลขด้านพัฒนาการด้านภาษาของเด็กไทยประมาณ 20% ขณะที่ต่างประเทศมีรายงานเพียง 5-10% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการเด็กไทยโดยเฉพาะภาษาที่ล่าช้าจะส่งผลในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวของเด็กน้อยลงและทำให้โอกาสในการพัฒนาสมองน้อยลงไปด้วย สิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก คือ ของเล่น แต่พ่อแม่ยุคใหม่มักจะซื้อของเล่นโดยหวังเพียงเด็กจะไม่มากวน ปล่อยให้เด็กอยู่กับของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ หรือไอแพด ไอโฟน ซึ่งการที่เด็กใช้แต่นิ้วเลื่อนไปกับสิ่งที่เห็นและมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะตอบสนองเด็กได้รวดเร็ว เนื่องจากเด็กยังมีสมาธิสั้นไม่สามารถสนใจสิ่งใดๆ แต่จริงๆ แล้วการเล่นของเล่นต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กด้วย เพราะต่อให้เป็นการฝึกสมาธิสามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนาน แต่ต้องเหมาะสมกับวัยด้วย ทั้งนี้ การหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมหรือของเล่นประเภทเดียวนานๆ อาจทำให้เด็กมีประสบการณ์ในเรื่องอื่นๆ ลดลง ซึ่งหมายถึงขาดการเชื่อมโยงของสมองส่วนต่างๆ ที่

 

ด้านนางพรพิไล เลิศวิชา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง กล่าวว่า โรงเรียนโดยทั่วไปจะมีของเล่นให้เด็กเล่น แต่มีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก ที่น่าเป็นห่วง คือ คนส่วนใหญ่ พ่อแม่ผู้ปกครอง มักคิดว่าเมื่อเด็กขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องเล่น แต่จริงๆ ไม่ใช่ การกระตุ้นพัฒนาสมองของเด็กต้องดำเนินการไปตลอด การให้เรียนแต่เนื้อหา โดยไม่มีเลาให้เด็กได้เล่น อยู่กับกิจกรรม หรือกระบวนการคิดจริงๆ จะทำให้พัฒนาการสมองน้อยลง ฉะนั้น การปรับหลักสูตรการสอนให้กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับแต่ละวัน ต้องมีการนำนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

ด้าน น.ส.สุภัคศรี เวศม์วิบูลย์ อาจารย์พิเศษ และนักออกแบบของเล่น มจธ.กล่าวว่า ของเล่นที่มีความเป็น การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือ Brain-based Learning : BBL จะสามารถสร้างเสริมพัฒนาการไปด้วยกันทั้งเรื่องภาษา ความจำ ร่างกาย สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งของเล่นที่มีอยู่ทั่วไปนั้น คำนึงเรื่องเหล่านี้น้อย ส่วนใหญ่จะเน้นความสนุกเป็นหลัก ดังนั้น วิธัการเลือกของเล่น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องดูด้วยว่าลูก เด็กมีลักษณะเช่นใด ต้องการเพิ่มทักษะด้านไหนเพราะเด็กจะมีคามสามารถ พิเศษ ที่แตกต่างกัน และการใช้ของเล่นจะช่วยพัฒนาสมอง นอกจากสนุกเพื่อให้สมองของเด็กเปิดรับแล้ว ต้องเป็นการเรียนรู้ และเกิดจากความต้องการที่จะเรียนรู้ของเด็กจริงๆ ไม่ใช่พ่อแม่บังคับให้เล่น อย่างไรก็ตาม สำหรับนักออกแบบหรือครูผู้สอนที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการออกแบบสื่อเสริมทักษะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปีที่สอดคล้องตามหลักพัฒนาการ ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่านตั้งแต่วันนี้ – 7 ก.ย. รับจำนวน 50 คน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม <http://bbltoys.wordpress.com/> หรือ 087-799-8024

ที่มา : คมชัดลึก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s