ASTVผู้จัดการรายวัน -คร.ห่วง3 กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่เสี่ยงระบาดในไทย ออกยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหา ฉบับที่ 3 ใช้ในรอบ 4 ปี ตั้งแต่ 2556-2559
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงในประเทศไทย แบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่พบในประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้า ปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 โรคลีเจียนแนร์ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่อาจเข้ามากับแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่ 2 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคไข้เหลือง โรคลิชมาเนียสิส โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์โรคไข้เวสต์ไนล์ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บวร์ก โรคสมองฝ่อวาเรียนท์ที่เกิดจากโรคสมองฝ่อในวัวหรือโรควัวบ้า และโรคที่อาจเข้ามากับสัตว์ เช่น โรคฝีดาษลิง และโรคติดเชื้อจากการใช้อาวุธชีวภาพเช่น โรคแอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษกาฬโรค และกลุ่มที่ 3 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่น โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โรคจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่ เป็นต้น

“กรมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ(พ.ศ.2556-2559) ซึ่งเป็นฉบับที่ 3 เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพ ระบบและเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ มียุทธศาสตร์ 5 ข้อหลัก ได้แก่ 1.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาและควบคุมโรค2.การจัดการระบบการเลี้ยงและสุขภาพสัตว์ และสัตว์ป่าให้ปลอดโรค3.พัฒนาระบบจัดการความรู้ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ 5.การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่” อธิบดี คร. กล่าว
นพ.พรเทพ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ปีกและติดเชื้อมาสู่คนตั้งแต่ปี 2546 ทำให้นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก มีความเสี่ยงสูงที่จะกลายพันธุ์เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ไทยจึงได้เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา การป้องกันควบคุมโรคอย่างเต็มที่ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และดูแลกำกับติดตามการแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและโรคติดต่ออุบัติใหม่ในระยะยาว เพื่อให้หน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนใช้เป็นแผนแม่บทในการป้องกัน ควบคุมและเตรียมรับสถานการณ์การระบาด ที่ผ่านมาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปแล้ว 2 ฉบับ คือ แผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาโรคไข้หวัดนกและแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พ.ศ.2548-2550 และแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไขและเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2553–จบ–

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

Advertisements

About naelkung

PR Consulting, Media Monitoring, Catering, Marketing, Gadgets, Traveling, / Touch me !!!! U will know all about me...

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s